Bois-le-Duc

Beginnen met golf

Aanbieding introductiecursus

Onze Home Course (thuisbasis), Golf Parc De Pettelaar, heeft een aantrekkelijke aanbieding om te starten met golf. Een pakket van vier uur les voor een bedrag van € 50,00 per persoon. De vier lessen worden gegeven in groepen van vier personen. Dit is inclusief het gebruik van lesmateriaal. Om te starten met golf hoeft u vooralsnog niets aan te schaffen. De lessen worden in principe op elke dag/avond van de week gegeven. U kunt een voorkeursdag en -tijd opgeven. Meer informatie is verkrijgbaar bij de balie in het clubhuis of bel met 073-6136630. Vanaf de website www.pettelaar-golf.nl kunt u ook meteen een inschrijfformulier downloaden en meer informatie inzien over de verdere gang van zaken.

Golflessen – Oefenen

Golflessen worden gegeven door het Pro-Team van Golf Parc De Pettelaar wat wordt gevormd door “PGA Holland” Golf Professionals. Golf Parc De Pettelaar beschikt ook over uitgebreide oefenfaciliteiten met zelfs een overdekte en in de avond royaal verlichte drivingrange.

Begeleiding door een mentor

Om wegwijs te worden op de baan en u behulpzaam te zijn bij het vervolg, krijgt u van onze club, GC Bois-le-Duc (BLD), kosteloos een persoonlijke mentor toegewezen die u graag met raad en daad terzijde zal staan. Uw mentor kent alle procedures die leiden tot het regelexamen en een EGA Handicap. Hij/zij introduceert u bij andere beginnende golfers of leden van onze vereniging, zodat u snel thuis raakt op de club. Om praktijkervaring in de baan op te doen speelt uw mentor graag een oefenronde met u mee. Dit is bij het examengeld inbegrepen.

Registratie voor het regelexamen

Zodra u golfbaanpermissie hebt gekregen en besluit om door te gaan voor het regelexamen, kan uw persoonlijke mentor u desgewenst helpen met het formulier voor uw registratie. Na inlevering daarvan, ontvangt u van de ledenadministratie van onze club een bericht met daarin uw persoonscode, wachtwoord, alle examendata en instructies over de wijze waarop u kunt inschrijven voor een examen. U bent vanaf dat moment ook (tijdelijk) lid van onze vereniging. Deze registraties zijn gratis voor NGF- leden.

Website waar je kunt oefenen voor het examen

Hoe bereid ik me voor op het theorie-examen?

Hierna gaat u leren voor het regelexamen (de regels van het spelen in de baan, de etiquette en het Stableford puntensysteem). U kunt dat doen door een boek aan te schaffen (verkrijgbaar bij de receptie of via www.golfboeken.nl). Ook via internet kunt u allerlei regelvragen oefenen. Om uw voortgang te kunnen monitoren kunt u zich registreren op www.degolfacademie.nl en het NGF spaarsysteem via www.fairwaystrokes.nl

Aanmelden voor het Regelexamen

Aanmelden voor een examen kan alleen via e-mail: examen@gcboisleduc.nl (zie de data en instructies in het bericht van de ledenadministrateur). De examencommissie van de vereniging stelt het golfregelexamen samen uit het door de NGF ter beschikking gestelde materiaal. Het golfregelexamen bestaat uit 30 meerkeuzevragen waarvan er maximaal zeven fout beantwoord mogen zijn. Het golfregelexamen wordt doorgaans op de laatste donderdag van de maand afgenomen in Hotel Mövenpick te ’s-Hertogenbosch. De aanvangstijd is 19.30 uur. De uitslag wordt direct na het examen aan u bekend gemaakt, waarna nog een korte uitleg over het vervolg wordt gegeven. De totale tijdsduur is ruim 1.5 uur. Als u bent geslaagd blijft dit onderdeel onbeperkt geldig. U ontvangt ook een bewijs hiervan. Dit moet goed worden bewaard.

Naar een EGA Handicap 54 of lager

De speler die baanpermissie heeft verkregen en geslaagd is voor het golfregelexamen is al flink op weg naar een EGA handicap. U gaat dan voor een 9-holes-ronde de baan op om een door de examencommissie gewaarmerkte en genummerde (verkrijgbaar bij de balie) qualifyingkaart te spelen volgens het Stableford systeem. Hierbij gaat u uit van een EGA handicap 54. Uw marker moet minimaal een EGA handicap 54 of lager bezitten. Op onze club kunt u gratis een beroep doen op een van onze mentoren die ook graag als marker voor u op willen treden. Zie voor verdere informatie en uitleg: “Mentorschap”.

Jonge spelers

Onder een jonge speler verstaat de NGF een speler die in het lopende jaar de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt. Een jonge speler, lid van de club, hoeft geen regelexamen te doen maar moet wel de minimaal voorgeschreven negen regellessen hebben gevolgd.
De jeugdcommissie zal die lessen registreren in het E-Golf4U registratiesysteem. Pas hierna kan de examencommissie de jonge speler aftekenen voor het  golfregelexamen en kan hij/zij opgaan voor een EGA handicap 54 of lager. Onze vereniging heeft een zeer actieve jeugdcommissie en er is een uitgebreid lesprogramma. Nadere informatie is te verkrijgen via jeugd@gcboisleduc.nl

Inleveren van een Qualifyingkaart

Zodra u na afloop van een ronde, uitgaande van handicap 54, bij elkaar opgeteld, 18 en 36 (of meer) Stableford punten hebt behaald over resp. 9 en 18 holes, bent u geslaagd voor het EGA examen. De qualifying-examenkaart levert u dezelfde dag nog in bij de handicapcommissie (groene brievenbus onder de trap bij het clubhuis). Na verwerking ontvangt u daarvan bericht. Voor een verdere verlaging van uw handicap treft u informatie aan op onze website.

Tarieven

Het tarief voor het golfregelexamen voor volwassenen vanaf 18 jaar bedraagt € 99,00. Hierbij is het golfregelexamen en de prijs van de greenfees voor de twee oefenrondes met uw mentor en een eerste negen holes qualifying–ronde inbegrepen. Uw mentor kan daarbij ook voor u optreden als marker en zorgt voor uitleg en begeleiding voor, tijdens en na afloop van de rondes! Voor jeugdige kandidaten van 14 tot en met 18 jaar is dat examentarief € 54,00. Ook de kandidaten met een Total Golf Abonnement die zich tijdig ook hebben aangemeld als lid van GCBois-le-Duc, betalen € 54,00 examengeld. Deelnemers aan een herexamen voor theorie dienen eenmalig € 15,00 extra over te maken. Nadat een EGA handicap 54 is behaald kunt u doorgaan voor stap 3 van het 9-stappenplan. U moet dan eerst nog kiezen voor het Total Golf Abonnement of u opgeven als registratielid bij de club. Het tarief voor een registratielid inclusief handicapregistratie en NGF -pasje is € 49,00 per jaar. Een aanmelding na 01 augustus kost € 24,50 en vanaf 01 november is dat gratis tot 01 januari van het volgende jaar.

Examinatoren / Mentoren

De namen van door NGF gecertificeerde examinatoren/mentoren vindt u in de commissielijst. Bij de balie in het clubhuis hangt een bord met foto’s en namen van alle mentoren. Daarop is te zien wie er aanwezig zijn. Alle mentoren zijn graag bereid vragen te beantwoorden. U kunt uw vraag ook mailen naar examen@gcboisleduc.nl t.a.v. Koos Dirven. Alle examinatoren en mentoren wensen u alvast veel plezier, succes met de lessen en het NGF Regelexamen.