Bois-le-Duc

Lidmaatschap

Golfbaanpermissie aspirant lidmaatschap

Als u lessen gaat volgen bij een van de pro’s van Golf Parc De Pettelaar en het NGF regelexamen bij onze vereniging wilt afleggen, moet u zich eerst registreren als GBP aspirant-lid bij GC Bois-le-Duc. De kosten voor deze tijdelijke registratie als GBP aspirant-lid bij GC Bois-le-Duc zijn begrepen in het examengeld ad € 99,-. Deze registratie is maximaal twaalf maanden geldig vanaf de datum van inschrijving en deze kan niet zonder kosten worden verlengd.

Na de registratie bij onze club ontvangt u bericht van de vereniging en kunt u zich aanmelden voor het regelexamen. Na circa 14 dagen kunt u uw NGF Golfbaanpermissie pasje bij de balie afhalen. Na aanmelding voor het regelexamen stuurt de vereniging u een nota. De vereniging stelt gratis een persoonlijke mentor ter beschikking die u informeert over de gang van zaken, u adviseert en begeleidt naar het NGF regelexamen en uw eerste officiële EGA-handicap. De vereniging is door de NGF gemachtigd tot het afnemen van dat examen.

Het examengeld is inclusief de kosten voor de greenfees voor twee oefenronden van 9 holes met uw mentor en de eerste 9 holes Qualifying ronde voor het behalen van een EGA-handicap.

Inschrijving kan via een formulier dat u kunt krijgen bij de balie van het clubhuis, download het hier of vul het formulier online in. Op dit volledig ingevulde en het door u en de baan ondertekende formulier dient aangetekend te worden dat u bij Golf Parc De Pettelaar golfbaanpermissie hebt gekregen.

Als u de registratie wilt verlengen of, na het behalen van het NGF regelexamen en EGA-handicap, ook uw handicapregistratie door ons wilt laten verzorgen informeer dan eerst naar het Total Golf Abonnement van Golf Parc De Pettelaar, download het hier of vul het formulier online in voor uw inschrijving als registratielid.

Total Golfabonnement (TGA) inclusief clublidmaatschap

Met het TGA van Golf Parc De Pettelaar wordt u automatisch ook lid van GC Bois-le-Duc. Met het TGA heeft u een onbeperkt speelrecht op onze Home Course (thuisbasis) Golf Parc De Pettelaar en mag u deelnemen aan door Golf Parc De Pettelaar georganiseerde activiteiten.

Voor informatie over het TGA en de kosten daarvan zie de site van Golf Parc De Pettelaar onder Tarieven.

Clublidmaatschap

Het clublidmaatschap is alleen mogelijk in combinatie met het TGA en geeft u het recht deel te nemen aan alle clubactiviteiten. Deelname aan door de baan en de vereniging georganiseerde competities, wedstrijden voor dames, heren, senioren en jeugd, alsmede clubkampioenschappen. De vereniging neem deel aan de NOBRA (=Noord Brabant) competitie en de NGF-competitie.

Je kunt ook deelnemen aan competities en toernooien die onder auspiciën van de NGF worden georganiseerd. Al deze wedstrijden worden elk jaar gepubliceerd in een wedstrijdkalender.

De vereniging organiseert specifiek voor de jeugd lessen en examens.

Met de registratie bij de NGF bent u collectief verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid als u speelt en automatisch geabonneerd op het NGF Golfmagazine en de nieuwsbrieven. Ook heeft u stemrecht op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De vereniging voert voor u een officiële EGA-handicapregistratie en stelt een volledig geautomatiseerd (E-Golf4U) informatiesysteem ter beschikking voor het inzien van het handicapverloop en het invoeren van qualifying- en/of wedstrijdkaarten.

Uitgebreide informatie over het Total Golf Abonnement met clublidmaatschap van GC Bois-le-Duc kunt u verkrijgen bij de balie in het clubhuis van Golf Parc De Pettelaar; 073-6136630 of info@pettelaar-golf.nl

Registratie lidmaatschap (Vrije Golfer)

In dit geval hebt u geen Total Golf Abonnement bij Golf Parc De Pettelaar en hebt u geen speelrecht.  De vereniging zorgt wel voor uw registratie als golfer bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en u ontvangt, via de vereniging, het NGF-pasje. U bent dan een erkend golfer waardoor u gemakkelijker toegang krijgt tot andere banen.

Met de registratie bij de NGF bent u collectief verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid als u speelt en automatisch geabonneerd op het NGF Golfmagazine en de nieuwsbrieven.

De vereniging voert voor u een officiële EGA-handicapregistratie en stelt een volledig geautomatiseerd (E-Golf4U) informatiesysteem ter beschikking voor het inzien van het handicapverloop en het invoeren van qualifying- en/of wedstrijdkaarten.

U kunt u inschrijven als registratielid als u in het bezit bent van een EGA-handicap van 54 of lager of, in het bezit bent van een (oud) GVB wat niet langer dan vijf jaar is verlopen of, u al langer dan twaalf maanden bij onze club stond ingeschreven als GBP Aspirant-lid met golfbaanpermissie en nog niet bent geslaagd voor het golfregelexamen of EGA-handicap.

Indien u ingeschreven wilt worden als registratielid kunt u dit formulier downloaden of online invullen.

Contributies

Clubleden én registratieleden Senioren: € 49,- per kalenderjaar
Senioren met homeclub elders: € 39, per kalenderjaar
Jeugd: € 21,- per kalenderjaar
Studentenlid (18-21 jaar): € 21,- per kalenderjaar  
Studentenlid (21-25 jaar): € 29,- per kalenderjaar
Bij aanmelding na 1 augustus wordt het bedrag gehalveerd. Bij aanmelding na 1 november wordt geen bedrag meer in rekening gebracht.

De nota voor de contributie wordt jaarlijks in november verstuurd.