Bois-le-Duc

Total Golfabonnement (TGA) inclusief clublidmaatschap

Met het TGA van Golf Parc De Pettelaar wordt u automatisch ook lid van GC Bois-le-Duc. Met het TGA heeft u een onbeperkt speelrecht op onze Home Course (thuisbasis) Golf Parc De Pettelaar en mag u deelnemen aan door Golf Parc De Pettelaar georganiseerde activiteiten.

Voor informatie over het TGA en de kosten daarvan zie de site van Golf Parc De Pettelaar onder Tarieven.

Clublidmaatschap

Het clublidmaatschap is alleen mogelijk in combinatie met het TGA en geeft u het recht deel te nemen aan alle clubactiviteiten. Deelname aan door de baan en de vereniging georganiseerde competities, wedstrijden voor dames, heren, senioren en jeugd, alsmede clubkampioenschappen. De vereniging neem deel aan de NOBRA (=Noord Brabant) competitie en de NGF-competitie.

Je kunt ook deelnemen aan competities en toernooien die onder auspiciën van de NGF worden georganiseerd. Al deze wedstrijden worden elk jaar gepubliceerd in een wedstrijdkalender.

De vereniging organiseert specifiek voor de jeugd lessen en examens.

Met de registratie bij de NGF bent u collectief verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid als u speelt en automatisch geabonneerd op het NGF Golfmagazine en de nieuwsbrieven. Ook heeft u stemrecht op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De vereniging voert voor u een officiële EGA-handicapregistratie en stelt een volledig geautomatiseerd (E-Golf4U) informatiesysteem ter beschikking voor het inzien van het handicapverloop en het invoeren van qualifying- en/of wedstrijdkaarten.

Uitgebreide informatie over het Total Golf Abonnement met clublidmaatschap van GC Bois-le-Duc kunt u verkrijgen bij de balie in het clubhuis van Golf Parc De Pettelaar; 073-6136630 of info@pettelaar-golf.nl

Registratie lidmaatschap (Vrije Golfer)

In dit geval heb je geen Total Golf Abonnement bij Golf Parc De Pettelaar en heb je geen speelrecht. De vereniging zorgt voor uw registratie als golfer bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en u ontvangt, via de vereniging, het NGF-pasje. U bent dan een erkende golfer die u toegang krijgt tot andere banen.

Met de registratie bij de NGF bent u collectief verzekerd tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid als u speelt en automatisch geabonneerd op het NGF Golfmagazine en de nieuwsbrieven.

De vereniging voert voor u een officiële EGA-handicapregistratie en stelt een volledig volledige (E-Golf4U) informatiesysteem ter beschikking voor het inzien van de handicapverloop en het invoeren van kwalificatie- en/ofkaarten.

U kunt u inschrijven als registratielid als u in het bezit bent van een EGA-handicap van 54 of lager of, in het bezit bent van een (oud) GVB wat niet langer dan vijf jaar is verlopen.

Indien u ingeschreven wilt worden als registratielid kunt u dit formulier downloaden van online inschrijving  .

Contributies

Clubleden én registratieleden Senioren: € 49,- per kalenderjaar
Senioren met homeclub elders: € 39, per kalenderjaar
Jeugd: € 21,- per kalenderjaar
Studentenlid (18-21 jaar): € 21,- per kalenderjaar  
Studentenlid (21-25 jaar): € 29,- per kalenderjaar
Bij aanmelding na 1 augustus wordt het bedrag gehalveerd. Bij aanmelding na 1 november wordt geen bedrag meer in rekening gebracht.

De nota voor de contributie wordt jaarlijks in november verstuurd.