Bois-le-Duc

Lidmaatschap

Total Golf jaarabonnement (TGA) inclusief lidmaatschap
Met het TGA van Golf Parc De Pettelaar ben je automatisch ook lid van GC Bois-le-Duc. Met het TGA heb je een onbeperkt speelrecht op onze homecourse en mag je deelnemen aan alle door Golf Parc De Pettelaar georganiseerde activiteiten.

Voor informatie over het TGA en de kosten ervan kun je terecht op de site van Golf Parc De Pettelaar.

Clublidmaatschap
Het clublidmaatschap is alleen mogelijk in combinatie met het TGA van Golf Parc De Pettelaar en geeft je het recht deel te nemen aan alle clubactiviteiten en wedstrijden. Alle wedstrijden wordengepubliceerd in de wedstrijdkalender in de Agenda.
Leden van de vereniging nemen ook deel aan de NGF-competitie met teams van GC Bois-le-Duc.

Met de registratie bij de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) ontvangt je de digitale NGF-pas en ben je collectief verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid als je speelt. Via de site van de NGF heb je toegang tot het GOLF.NL met website, app en magazine.

De club voert voor jou een officiële EGA-handicapregistratie. Met de app E-Golf4U kun je je handicapverloop zien en je scores invoeren.

Informatie over het Total Golf jaarabonnement met clublidmaatschap van GC Bois-le-Duc kun je krijgen bij de balie in het clubhuis van Golf Parc De Pettelaar of door te bellen naar 073-613 66 30 of te mailen naar info@pettelaar-golf.nl.

Registratielidmaatschap (vrije golfer)
Je kunt je inschrijven als registratielid als je in het bezit bent van een EGA-handicap van 54 of lager of in het bezit bent van een (oud) GVB dat niet langer dan vijf jaar is verlopen.
Als registratielid kun je alleen met een greenfee op Golf Parc De Pettelaar spelen. De club zorgt voor je registratie als golfer bij de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) waarna je de digitale NGF-pas ontvangt. Je bent dan een erkende golfer die je ook toegang geeft tot andere banen.

Met de registratie bij de NGF ben je collectief verzekerd tegen de wettelijke aansprakelijkheid als je speelt.

De club voert voor jou een officiële EGA-handicapregistratie. Met de app E-Golf4U kun je je handicapverloop zien en je scores invoeren.

Contributies GC Bois-le-Duc
De jaarcontributies voor het lidmaatschap van onze club in 2022 bedragen:

  • Seniorclub- en registratieleden: € 50,-
  • Senioren met homeclub elders: € 40,-
  • Jeugdleden: € 22,-
  • Studentleden (18-21 jaar): € 22,-
  • Studentleden (21-25 jaar): € 30,-

Bij aanmelding na 1 augustus wordt het bedrag gehalveerd. Bij aanmelding na 1 november wordt geen bedrag voor het lopende jaar meer in rekening gebracht.

De contributienota wordt jaarlijks in november voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar verstuurd.