Bois-le-Duc

Van de penningmeester

Op 1 december 2017 worden de contributiefacturen voor 2018 per mail verstuurd.

Nieuw is dat de factuur niet meer wordt samengevoegd per gezin maar dat ieder individueel lid nu een factuur krijgt. Dat kan betekenen dat wij niet altijd over het juiste e-mail adres beschikken. Waar mogelijk nemen wij het adres van de partner over.
Het afgelopen jaar hebben we jaarlijkse indexatie van de bijdrage voor de NGF niet in de contributie aan de leden van GC Bois le Duc verwerkt. De NGF bijdrage zal nu voor 2018 met € 1,- worden verhoogd. Dit betekent dat de contributie  voor senioren op € 49,- komt en voor jeugdleden op € 21,-. De indexatie van de afgelopen 2 jaar is hierin verwerkt.

De facturen voor de Total Golf Abonnementhouders worden separaat door Golf Parc De Pettelaar verstuurd, eveneens per e-mail. 

Terug naar het overzicht