Bois-le-Duc

Presidentscup - 26 augustus 2018

Op 26 augustus a.s. wordt er gespeeld om de Presidentscup. Er wordt die dag gestart tussen 10.30 uur en 12.30 uur.

De spelvorm voor deze wedstrijd is netto strokeplay d.w.z. uitholen en totaal aantal slagen noteren.

Inschrijven/inschrijfgeld 
Inschrijving staat open voor TGA leden van GolfClub Bois-le-Duc die over een EGA-handicap van 36 of lager beschikken. Het maximaal aantal deelnemers per wedstrijd bedraagt 54. Voor deelname aan deze wedstrijd is ca. € 15, - per deelnemer verschuldigd, dit is voor de BBQ of dergelijke na afloop. Inschrijving geschiedt uitsluitend via de computer van de club of van de deelnemer thuis. Acceptatie geschiedt op volgorde van inschrijving.

Let op!
Vanwege het feit dat aan deze wedstrijd een barbecue is verbonden is het niet mogelijk om na donderdag 23 augustus zonder geldige reden af te melden. Niet aanwezig of zonder geldige reden, dit ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie, is men verplicht het inschrijfgeld alsnog te voldoen.

Terug naar het overzicht