Bois-le-Duc

1995

Frans Suijkerbuijk, Norbert van Hoek en Martin Roeffen (†) nemen -als oprichtingsbestuur- het initiatief om een conceptstatuut op te stellen voor een golfclub. Hans Okkerse bedenkt de naam ‘Golfclub Bois-le-Duc’ en ontwerpt een logo: een opgeteede golfbal tegen de skyline van ’s-Hertogenbosch. Wil Zetz, Jannie van der Vloet, Ine Weck-Hillebrandt en Hans Okkerse worden benaderd om een eerste operationeel bestuur te vormen.

1996

Op 18 januari passeert de akte bij notaris mr. Gudde te Helvoirt. Op 22 februari kent de NGF aan Golfclub Bois-le-Duc de status van ‘geassocieerde vereniging’ toe onder NGF-nummer 616. Golfclub De Dommel treedt op als "mentor". Op 26 april wordt de eerste Algemene Ledenvergadering gehouden in De Biechten te Hintham. Het eerste bestuur bestaat uit: Wil Zetz voorzitter, Carl Baks vice-voorzitter, Hans Okkerse secretaris en ledenadministratie, Ine Weck-Hillebrandt penningmeester, en Jannie van der Vloet wedstrijdzaken. Het oprichtingsbestuur (Suijkerbuijk/Van Hoek/Roeffen) is opgegaan in de Stichting Golfbelangen. Een ladies-, heren- en seniorencompetitie worden georganiseerd. Op 4 oktober zijn Mauk (exploitant/eigenaar Golf Parc De Pettelaar) en Bettina de Jongh tot buitenleden benoemd met als reden: ‘gelet op de belangenverstrengeling kunnen zij geen lid worden van de vereniging maar kunnen met deze status wel deelnemen aan wedstrijden en evenementen van de vereniging’.

1997

Op 10 augustus is voor het eerst en helaas voor het laatst één wedstrijd gespeeld over 18 verschillende holes, 9 holes op de oude baan op het westelijke gedeelte en 9 holes op de nieuwe baan op het oostelijke gedeelte.

1998

1999

Op 1 april wordt de B-status verkregen voor wat betreft het geven van theorielessen en het afnemen van de theorie-examens voor zowel het GVB- als NGF-regelexamen. Op 21 april treden Wil Zetz, Ineke Weck-Hillebrand en Jannie van der Vloet af als bestuursleden. Zij worden opgevolgd door Rien Schakenraad als voorzitter, Gerard van Dijk als penningmeester en Koen van Kalkeren voor Wedstrijden en Evenementen. Een zomeravondcompetitie wordt ingesteld.
In juni volgt de officieuze opening van de heringerichte baan naar zeven holes par 3 en twee holes par 4. Op 18 september wordt tijdens de viering van het eerste lustrum van Golf Parc De Pettelaar de baan officieel geopend met als speelroute, voorgesteld door Henk Craane: de Craane-route. Naast vlaggen met vlaggenmasten is door de vereniging aan Golf Parc De Pettelaar een schuilhut (architect en aannemer Huub van der Vloet) aangeboden. In september wordt besloten de administratie van de leden en de handicapregistratie te automatiseren. De vereniging neemt daartoe deel aan een ‘pilot’-project voor de software-ontwikkeling door het bedrijf MMS te Bodegraven. Op 17 november wordt een sponsorcommissie ingesteld om door middel van advertenties in het clubblad de opmaak en uitvoering van Het Open Blad te bekostigen.

2000

Op 1 januari wordt de gewijzigde course- en slope-rating ingevoerd zodat officiële EGA- en NGF-handicapregistratie door de vereniging is toegestaan. Het Stablefordkampioenschap (de JAVALO-cup) wordt ingesteld. Jacques van Loon stelt, als naamgever, de prijzen beschikbaar. In april neemt Golfschool Jeurissen de exploitatie op zich met als manager Willem Jan van der Velden. Het bestuur wordt uitgebreid met Janneke de Bruijn voor jeugdzaken en Wim Cramer als administrateur. Tevens wordt voor het lustrum in 2001 een Lustrumcommissie ingesteld. In juli wordt de in 1999 door Golfclub De Dommel aan de vereniging aangeboden zilveren champagnekoeler als prijs ingesteld voor de jaarlijks te verspelen ‘Mauk de Jongh Trofee’. Bij de uitwisselingswedstrijden van Jong Brabant is het jeugdteam, bestaande uit Jan Willem Lekkerkerker en Alex en Rob van de Vin, er in geslaagd de kampioensbeker in de wacht te slepen.

2001

Op 24 maart zijn Hans Okkerse en Herman van de Werken geslaagd voor het examen behorend bij de regelcursus. Zij mogen nu bij regionale wedstrijden optreden als referee. Op 9 april heeft de NGF onze vereniging de bevoegdheid gegeven het GVB-praktijkexamen af te nemen op de baan van Golf Parc De Pettelaar met als examinatoren: Hans Okkerse, Herman van de Werken, Jan Hopman en Chris Mulders. In overleg met de exploitant is de maximale capaciteit van de golfbaan vastgesteld op 500 seniorleden en 50 businessclubleden. In het voorjaar wordt dit aantal bereikt en wordt een wachtlijst ingesteld. Op 14 april opent de vereniging een website: www.gcboisleduc.nl, ontwerp van Onno van de Post. Van 16 tot en met 22 april is de viering van het eerste lustrum. Golfschool André Jeurissen biedt een zitbank aan. Deze wordt geplaatst bij de damestee van hole 1. Hierop biedt Jacques van Loon spontaan een tweede bank aan voor de herentee. Echter, deze is geplaatst bij de tee van hole 5. Voor de leden is een golfbal met het logo van Golfclub Bois-le-Duc, waarin het cijfer 5 is afgedrukt, aangemaakt. Op 1 juli wordt de baan- en marshallcommissie opgeheven (het fenomeen ‘marshal’ is een verantwoordelijkheid van de exploitant). De baancommissaris wordt ondergebracht bij de regel- en handicapcommissie en wordt de betreffende commissie regel-, baan- en handicapcommissie (RBHC) genoemd. Bij de Noord-Brabantcompetitie heeft team 3 van Golfclub Bois-le-Duc, bestaande uit captain Maddy Bolsius, Yvonne de Bekker, Louis Couwenberg, Boelo Holtkamp, Martin van Kampen, Wim en Jeanne Kivits, Sabine Lamers, Toine Schakenraad, Chris Reemer en Caroline Top, tijdens de kampioensdag bij Crossmoor in Weert het overall-kampioenschap behaald. Individueel behaalde Toine Schakenraad de eerste plaats bij de dames. Martin van Kampen van Golfclub Bois-le-Duc 1 behaalde de eerste plaats bij de heren, gevolgd door Marc Kops als tweede. Bij de uitwisselingswedstrijden van Jong Brabant is het jeugdteam bestaande uit dezelfde spelers als in 2000 er weer in geslaagd de kampioensbeker in de wacht te slepen. Het jeugdlid David van den Dungen (homecourse De Efteling) is tot de B-selectie van de Nederlandse Golf Federatie toegelaten. Tot de C-selectie zijn Alex en Rob van de Vin toegelaten.

2002

In het voorjaar is de oprichter van Golf Parc De Pettelaar Mauk de Jongh overleden.
Er wordt gestart met een introductieavond voor nieuwe leden. De computer wordt uitgebreid met de module Telegolf zodat leden de op Golf Parc De Pettelaar gespeelde kaarten zelf kunnen invoeren. Hans Okkerse is geslaagd voor het examen clubreferee.
Het praktijkexamen GVB bestaat met ingang van 2002 uit twee delen. Eerst de test op de oefenfaciliteiten (slagen, chips en puts) en daarna het spelen van de Proeve van bekwaamheid op de baan.

2003

Op 1 januari wordt de course-rating gewijzigd van 56,6 (heren) en 57,7 (dames) naar 59,3 en 60,0. De slope-rating wijzigt van 85 naar 96 (heren) en 97 (dames). Op 28 april treedt Carl Baks af in verband met zijn overgang naar GC Haverleij. Koen van Kalkeren zal naast de wedstrijdcommissie het vice-voorzitterschap op zich nemen. Marijn van den Bogaert gaat de portefeuille communicatie beheren (clubblad, website en sponsorcommissie). Op 1 oktober 2003 stelt de voorzitter Rien Schakenraad zijn functie ter beschikking omdat hij met ingang van dezelfde datum als directeur van Duke Golf De Pettelaar BV de exploitatie van het golfpark overneemt. Koen van Kalkeren neemt het voorzitterschap waar tot de eerstvolgende ledenvergadering. In overleg met de exploitant wordt besloten het ledental te verhogen tot 635 leden, te weten 585 seniorleden en 50 businessclubleden. Ook wordt besloten over te gaan tot het afnemen van GVB–examens voor niet-leden van de vereniging. Voorwaarde is dat zij les krijgen van de pro’s van Golf Parc De Pettelaar.

2004

Aan de wedstrijdkalender wordt toegevoegd de saturday-ladiescompetitie, de Presidentscup, de Pettelaarbokaal en een charitywedstrijd. De laatste twee onder auspiciën van de exploitant. Op 26 april worden de volgende bestuursfuncties gewisseld: Koen van Kalkeren wordt voorzitter, Janneke de Bruin neemt naast het voorzitterschap van de jeugdcommissie het secretariaat over, Wim Cramer wordt naast administrateur ook vice-voorzitter, Marijn van den Bogaert behoudt communicatie. Het bestuur wordt aangevuld met Marlene Spoorenberg met als portefeuille de regel- en handicapcommissie, en Henk Verhoeven met als portefeuille wedstrijdzaken. Hans Okkerse, aftredend als secretaris, wordt voor zijn vele werkzaamheden voor de vereniging benoemd tot lid van verdienste. Bij de Noord Brabant competitie heeft het eerste team, bestaande uit Marijn van den Bogaert, Henk Craane, Alain Hameau, Marc Kops, Jacques van Loon, Toine en Rien Schakenraad, Aart Veldhoen, Douwe Vermeulen en Bill Terry de eerste plaats in de poule bereikt. Tijdens de overall-kampioenenwedstrijd wordt ook de eerste plaats behaald. Echter, bij de overall-kampioenendag wordt een tweede plaats bereikt. De vereniging is een partnership aangegaan met de Five Nations Golf Club in de omgeving van Durbuy in de Belgische Ardennen. In november geeft de NGF toestemming om het NGF–Regelexamen af te nemen voor niet-leden die op de wachtlijst van Golf Parc De Pettelaar staan. De handicaps worden echter niet bijgehouden.

2005

De vereniging heeft een beleidsplan opgemaakt waarin de koers van de vereniging voor de toekomst is vastgelegd. Tevens is een vademecum uitgekomen waarin organisatorische gegevens binnen de vereniging zijn vastgelegd. Beide items worden op de website ondergebracht. Op 25 april treedt Marijn van den Bogaert af als bestuurslid communicatie. Hij wordt opgevolgd door Remco Innemee. In juni is het 10-jarig bestaan van Golf Parc De Pettelaar gevierd. Naast de vele wedstrijden voor leden vond er voor het eerst een tweedaags pro–toernooi plaats, voorafgegaan door een ProAmtoernooi. Marlene Spoorenberg heeft met goed gevolg de NGF Regelcursus afgesloten en daarna de cursus Clubreferee zodat zij nu officieel clubreferee is. Ook hebben negen leden de cursus clubcoach voor de jeugd gevolgd en is na vier jaar een clubkampioenschap voor de jeugd gehouden met 18 deelnemers. Daarnaast is de lay-out van de website aangepast en sterk verbeterd. De wedstrijd-kalender wordt in een nieuw jasje gestoken.

2006

Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt de nieuw ontworpen stropdas voor de heren en sjaal voor de dames geïntroduceerd: een blauwwitte achtergrond met daarin verwerkt het logo van de vereniging en de clubkleuren geel en rood. Ook wordt het aftelbord voor het tweede lustrum van de vereniging onthuld. In samenwerking met de exploitant wordt bij het begin van het seizoen de nieuwe golfbuggy van Golf Parc De Pettelaar als handicart ingezet. Op 19 april treedt Remco Innemee af als bestuurslid communicatie. Hij wordt opgevolgd door Frank van der Linden.
Van 11 tot en met 14 mei is de viering van het tweede lustrum. Voor de leden is als herinnering een gecombineerde pitchfork, schoenlepel en marker, voorzien van het logo van de vereniging en de opdruk 1996–2006, gemaakt. Marjan van Munster treedt ad interim op als bestuurslid wedstrijden in verband met het voortijdig terugtreden van Henk Verhoeven.

2007

Ten einde de administratie van de vereniging te vergemakkelijken en niet meer afhankelijk te zijn van één plaats om de gegevens bij te houden wordt gekozen voor een ‘digitaal kantoor’. De computer op Golf Parc De Pettelaar wordt via internet constant verbonden met de softwareleverancier MMS in Bodegraven. Daarnaast is het mogelijk om vanaf iedere computer via internet in te loggen en gegevens te bekijken of te wijzigen. Op 24 april treden Koen van Kalkeren en Gerard van Dijk af. Zij worden opgevolgd door Ben Vrieling en Jan Donners.

2008

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt het nieuwe Huishoudelijk Reglement aangenomen, waarbij naast het instellen van een arbitragecommissie, het instituut Leden van Verdienste en Erelid opnieuw wordt gedefinieerd. Er is een insigne ontworpen met het logo van de golfvereniging, zilver- c.q. goudkleurig; voor de heren een draagspeld en voor de dames een halsketting. Het bestuur heeft besloten dat Koen van Kalkeren, Gerard van Dijk en Ied van der Marck (†), gelet op de in het verleden geleverde diensten, worden benoemd tot lid van verdienste. De Algemene Ledenvergadering besluit op voordracht van het bestuur Hans Okkerse te benoemen tot erelid van de vereniging. Marlene Spoorenberg treedt af en in haar plaats wordt Hans Okkerse gekozen. In overleg met de exploitant is besloten twee defibrillators aan te schaffen. Eén voor het clubhuis en één voor de schuilhut op de baan. Daarnaast is elektronisch inschrijven voor wedstrijden ingevoerd via de computer in het clubhuis. Ook zijn de kampioensborden vervangen zodat de eerstvolgende jaren weer de kampioenen kunnen worden bijgeschreven. Tevens heeft de vereniging besloten de handicapregistratie van de wachtlijstleden te verzorgen.

2009

Dit jaar is voor het eerst meegedaan aan de NGF-competitie en wel met één herenteam en één damesteam. De dames zijn tweede in de poule geworden, de heren vierde. Ook is de website vernieuwd en is de mogelijkheid geschapen om in te schrijven voor wedstrijden via de website evenals het inbrengen van op andere banen gespeelde qualifying kaarten. Op bestuurlijk vlak is Frank van der Linden afgetreden en in zijn plaats is Antonette den Dekker gekozen. Daarnaast heeft een team samengesteld uit bestuursleden de door Golf Parc De Pettelaar georganiseerde charitywedstrijd gewonnen.

2010

Golf Parc De Pettelaar bestaat dit jaar 15 jaar. Dit is gevierd met een wedstrijd om de Pettelaarbokaal en een spectaculaire golfshow, gegeven door David Edwards. Voor het vieren van het lustrum van Golfclub Bois-le-Duc in 2011 is een lustrumcommissie in het leven geroepen. Een vijftiental leden zijn onder leiding van Antonette den Dekker met de voorbereidingen begonnen.
Marjan van Munster trad af en Mirjan Koolen kwam het bestuur versterken. Helaas is de ledenadministrateur Jan Donners ons ontvallen. Zijn werkzaamheden worden waargeno-men door Ger van Ophem. Bij de jeugd is voor het eerst de Tiger Sanjoni Cup gespeeld, een wedstrijd ter nagedach-tenis aan ons in 2009 overleden jeugdlid Sanjoni Jansson. De opbrengsten werden aan de Stichting Kika overgemaakt. Dit jaar is met vijf teams aan de Noord Brabant Competitie deel genomen waarbij een team als eerste in de poule eindigde. Ook het NGF Herenteam was succesvol en heeft zelfs promotiewedstrijden gespeeld. Helaas zonder resultaat.

2011

Het jaar 2011 onderscheidt zich in het bijzonder door de berichten over terugloop van het aantal leden bij golfclubs of verenigingen in Nederland; zo niet bij Golfclub Bois-le-Duc. Hoewel daar een minder grote wachtlijst is ontstaan dan in voorafgaande jaren het geval was, is het aantal actieve leden constant, namelijk om en nabij 635. In de maand mei was het tijd om het derde lustrum van de golfclub te vieren. Dienaangaande is er door een uitgebreide lustrumcommissie onder leiding van Antonette den Dekker een aantal dagen een zeer geslaagd feest annex diverse interessante wedstrijden opgezet. Deze festiviteiten werden druk bezocht. Echter, ook daar ziet men de “harde kern”: dezelfde mensen die men doorgaans in het grote aantal wedstrijden van de WEC ook ziet. De WEC heeft in 2011 twee nieuwe wedstrijden georganiseerd, het seniorkampioenschap en het invitatietoernooi. Dit waren naast de sportieve inbreng zeer gezellige bijeenkomsten. Debet daaraan waren de goede weersomstandigheden. Overigens, het voorjaar was een van de mooiste in jaren waardoor het gebruik van de weer goed geprepareerde baan optimaal was. Binnen het bestuur zijn enkele taken gewijzigd, zoals een nieuw lid ledenadministratie, redactiecommissie, jeugdcommissie, REHB-commissie en een secretaris.

2012

Zoals verwacht zet zich de ontwikkeling door waarvan heel golfend Nederland last van heeft. Het verenigingsleven heeft te lijden onder het vrijblijvend golfabonnement, dat van de vrije golfer. Voor de vereniging betekent dat geen terugval in inkomsten vanwege de registratie van de vrije golfer, voor de exploitant heeft het een negatieve invloed. Het jaar 2012 onderscheidt zich indringend voor de RBEH-commissie door de grote veranderingen die plaatsvinden met het vervallen van het GVB-examen en de grote hoeveelheid werkzaamheden die daarmee gepaard gaan. De examinatoren stellen zich nu ook beschikbaar als mentor. Pieter Snoeren is geslaagd voor het NGF examen Clubreferee. De enquête die in 2011 al was opgezet en waarvan de uitkomsten in 2012 bekend zijn gemaakt, gaf een positief beeld van zowel Golfclub Bois-le-Duc als Golf Parc De Pettelaar. Op diverse onderdelen zijn door beide partijen verbeteringen aangebracht in hun verder weg naar professionalisering. Een compleet nieuwe inrichting van het ICT-systeem deed zijn intrede in het najaar van 2012. Het wordt voor leden vele malen gemakkelijker om informatie op te vragen, in te schrijven voor wedstrijden en hun handicap verloop in te kijken. Direct is daarbij mee genomen het digitaliseren van het clubblad. Daarvan is door een werkgroep studie gemaakt, de uitkomst ligt in 2013. Het is niet meer de vraag of er een digitaal clubblad komt maar hoe de inhoud er gaat uit zien. De ledenadministratie is bij het ingaan van het nieuwe systeem helemaal opgeschoond zodat alle gegevens nu bijgewerkt zijn. Op het gebied van de jeugdtraining is een stapje hoger gemaakt door de trainingen te intensiveren en daarbij de ouders meer te betrekken.

2013

Na een winterse testperiode waarin het programma E-golf4U is gebruikt voor een aantal wedstrijden moest het bestuur in volle tevredenheid bemerken dat de resultaten zeer gunstig waren. In de loop van het jaar zijn ook leden zich gewaar geworden van het gemak en de gebruiksvriendelijkheid van genoemd systeem. Het bestuur werd aangenaam verrast doordat in september een brief verscheen waarin de exploitant het nieuws verspreidde dat een opvolger is gevonden waardoor de continuïteit van Golf Parc De Pettelaar op dat gebied is gewaarborgd. De introductie van de opvolger heeft plaatsgevonden onder feestelijke omstandigheden, namelijk het tienjarig directeurschap van Rien Schakenraad. Overigens zal deze opvolging door Jan Bart de Jongh geëffectueerd worden op 1 januari 2016. Het bestuur heeft een aantal commissies gewijzigd om de efficiency te bevorderen en verdere professionalisering te bewerkstelligen. Omdat ICT en communicatie in deze moderne tijd alleen maar ingewikkelder en uitgebreider worden is besloten deze commissies fiks uit te bereiden. De penningmeester kan melden dat in 2013 een licht positief resultaat is behaald. Het aantal “echte” leden is opnieuw gedaald. Daarentegen is het aantal geregistreerde leden (voorheen vrije golfers geheten) gegroeid.
De RBEH-commissie heeft het vizier gericht op het verkrijgen van een vroeg contact met kandidaat-golfers door zich actief aan te bieden als mentor. Voor kandidaten die lessen op De Pettelaar werden vele inloopmiddagen en avonden georganiseerd in de hoop deze sneller bij de club te kunnen betrekken. Helaas met weinig resultaat. Met ingang van 2014 zal het aantal mentoren worden uitgebreid. Het aantal afgenomen examens is met +25% weer in een stijgende lijn. Dit jaar werden ook voor het eerst de regelexamens nieuwe stijl afgenomen en certificaten als bewijs van slagen uitgereikt. Door het sterk vereenvoudigde examen steeg het aantal geslaagden enorm. Het clubhandicapreglement 54 is met succes ingevoerd. Ook dit jaar was er een enorme opkomst voor de regelavond in februari die daarmee weer als zeer geslaagd kon worden genoemd. Zoals gewoonlijk heeft de wedstrijdcommissie de gebruikelijke honderd wedstrijden georganiseerd, merkbaar met een groeiende samenwerking met de RBEH-commissie. 

2014

Over het algemeen kan 2014 een rustig jaar worden genoemd hoewel er op bestuurlijk niveau wel enkele, redelijk ingrijpende mutaties hebben plaatsgevonden. Zo is de enigszins onduidelijke functie van contactpersoon voor de wedstrijdcommissie bij de secretaris weggevallen. De oorzaak hiervan is dat er door het bestuur is gekozen om de voorzitter van de wedstrijdcommissie een plaats aan te bieden in het bestuur. Deze plaats was vrijgekomen doordat de functie van ledenadministrateur niet meer een zetel bezette in het bestuur nadat deze functie is ondergebracht bij de secretaris. Deze beide ingrepen hebben de bedoeling de lijnen naar de commissies efficiënter te maken. Ook in dat opzicht is de Technische Commissie nu direct onder de wedstrijdcommissie geplaatst. Vanwege de toename van communicatievoorziening is de communicatiecommissie uitgebreid met een tweetal leden waarvan een lid zich bezig houdt met de nieuwsvoorziening op Facebook, een nogal gewild medium voor een groot aantal leden, met name de jongere ouderen. De Tuchtcommissie is gevraagd om - aan de hand van de door de NOC/NSF en NGF geven aanwijzingen en richtlijnen - het Bestuur te adviseren hoe dit alles vast te leggen binnen de club. In 2014 is nog geen resultaat aangeboden. Het bestuur heeft, naar aanleiding van verzoeken van deelnemers besloten om het aantal NGF-teams voor 2015 uit te breiden naar vier in plaats van twee. De samenstelling is daardoor een damesteam en drie herenteams geworden. De penningmeester kan melden dat in 2014 een licht positief resultaat is behaald. Ook dit jaar was er een terugloop in het aantal leden te merken maar, mede door de inzet van de mentoren, gelukkig minder groot dan vorig jaar. Geruststellend is ook dat er afgelopen jaar meer lessen werden genomen door beginnende golfers dan in 2013. De visvijver wordt hiermee weer wat voller. De herziene werkwijze en activiteiten van de mentoren hebben helaas nog niet geleid naar veel meer contacten met de aspirant-leden. Reden ook waarom een aantal mentoren hun taak hebben teruggegeven. Naast een nieuwe oproep aan leden om zich op te geven als mentor zal de mentorencommissie zich op korte termijn weer in een bijeenkomst gaan buigen over de vraag hoe dit aangepakt moet worden. Er zijn minder examens afgenomen dan in 2013. Door het vereenvoudigde examen bleef het aantal geslaagden erg groot.
Wederom een vruchtbaar jaar met ongeveer een honderdtal wedstrijden achter de rug. Vanwege voortschrijdend inzicht is de variatie aan wedstrijden het afgelopen jaar nog groter geworden en zal ook in de toekomst dienovereenkomstig worden geëvalueerd en eventueel aangepast. Flexibiliteit staat bij de wedstrijdcommissie ten aanzien daarvan hoog in het vaandel om de deelnemers passende wedstrijden te kunnen aanbieden. Inmiddels is de relatie met de RBEH-commissie geconsolideerd teneinde de juiste vormen en regels binnen de wedstrijden te (blijven) handhaven. In het afgelopen najaar heeft de voorzitter van de wedstrijdcommissie intensief overleg gevoerd met de voorzitter van de Technische Commissie om voor 2015 zo goed mogelijk de teams voor de NGF-competitie te kunnen samenstellen. Dit jaar lag bij de Jeugdcommissie de nadruk op de wedstrijden: de 5e Tiger Sanjoni Cup, een uitbreiding van de clubkampioenschappen met een splitsing jongens/meisjes bij een bruto strokeplay en de matchplay kampioenschappen. De jeugdlessen zijn in de bewezen opzet met twee pro’s en grote groepen voortgezet. Het sportstimuleringsprogramma van de gemeente ’s-Hertogenbosch: ’S-PORT is enthousiast voortgezet. Het aantal kinderen dat deze ’S-PORT introductielessen volgt is van 10 (2013) naar 15 tot 20 per cyclus van 5 lessen gegroeid. Dit jaar is het ook gelukt om een aantal van deze kinderen als jeugdlid aan de club te binden. In 2014 hebben we met 2 jeugdteams gespeeld in de NGF par 3 competitie die aan het eind van het voorjaar, na de NGF-competitie van de volwassenen is gestart. Dit jaar hadden we een jongens- en een meisjesteam. Met dank aan de Pettelaar zijn ook de thuiswedstrijden weer zeer soepel verlopen. De pro’s zijn inmiddels verantwoordelijk voor het samenstellen van de teams. Hiervoor zijn drie selectiecriteria: handicap, inzet in de golflessen en deelname aan onze interne wedstrijden. Wie op alle drie goed scoort, heeft een goede kans op selectie. In het najaar is voor de tweede keer, samen met GC Haverelij en GC Rosmalen een interne Bossche competitie gespeeld. De spelvorm is Amerikaantje, ofwel matchplay met drie spelers in een flight. Gezien het succes is dit een blijvertje. Begin 2014 is de vernieuwde website in de lucht gebracht. De belangrijkste wijziging is dat er een gesloten- en een open deel is. Binnen het open deel vinden we banners van de adverteerders en nieuwsitems. In het gesloten deel zijn de functies van E-Golf4u geïntegreerd. Alleen leden kunnen via hun persoonscode hierop inloggen. Daarnaast is de ontwikkeling van een mobiele app gestart. De communicatiecommissie heeft in 2014 weer met plezier vijf mooie, digitale èn in bladervorm, Open Bladen mogen maken. Alhoewel nog niet iedereen gewend is aan het ‘digitaal gaan’, hebben we veel positieve reacties ontvangen. De commissie is gestart met Facebook. De Lief en Leedcommissie staat bekend om haar zeer sociale en hartverwarmende activiteiten die dit jaar wederom uitstekend zijn uitgevoerd, hetgeen door alle leden zeer op prijs wordt gesteld.

2015

2016